Oferta

Enspro oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania inwestycji dla:

• Energetyki Zawodowej
– stacje elektroenergetyczne WN/SN/nN
– napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne WN,SN,nN

• Inwestorów w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
– farmy wiatrowe
– elektrownie fotowoltaiczne
– biogazownie

• Przemysłu
– zasilanie i dystrybucja napięcia
– instalacje AKPiA

• Telekomunikacji
– stacje bazowe wieżowe i dachowe

• Budownictwa Ogólnego
– zasilanie i instalacje elektryczne oraz teletechniczne

Zakres usług obejmuje:

• pozyskanie nieruchomości na cele inwestycyjne
• prace projektowe wraz z obsługą formalno-prawną inwestycji
• uzyskanie PPNB
• nadzór inwestorski
• ekspertyzy

oraz wykonanie prac i oddanie inwestycji do użytkowania w systemie „Projektuj-Buduj” w ramach Grupy Kapitałowej Elmont.

© Enspro | All rights reserved | Cookie policy