Firma

Enspro powstała w 1998 roku w wyniku restrukturyzacji Zakładu Energetycznego Białystok S.A. i do końca 2011 roku była własnością PGE Dystrybucja S.A. Obecnie Pracownia Projektowa Enspro należy do grupy kapitałowej Elmont Grupa, do której należy również Elektromontaż Wschód sp. z o.o. oraz Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektryczych sp. z o.o. (BPIE).
Od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu sieci i urządzeń elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć (WN, SN, nN), świadcząc usługi dla Energetyki Zawodowej (głównie PGE), Inwestorów w Odnawialne Źródła Energii (OZE), Przemysłu i pozostałych podmiotów.

Pracownia Projektowa Enspro jest liderem w regionie Polski Północno-Wschodniej pod względem:

– doświadczenia w branży (od 15-lat, szeroki zakres specjalizacji, profesjonalizm potwierdzony referencjami)

– potencjału realizacyjnego (zespoły projektowe złożone z wykwalifikowanej kadry projektantów, nowoczesne biuro wyposażone w sprzęt komputerowy i współpracujące z nim urządzenia oraz specjalistyczne oprogramowanie wspierające prace projektowe)

– rozeznania i dobrej współpracy z urzędami administracji samorządowej, PGE i pozostałymi instytucjami

Należymy do:
1. Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Stowarzyszenia Elektryków Polskich
3. Grupy Kapitałowej Elmont GRUPA
 

 

 

Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o. realizuje projekt ze wsparciem UE w ramach Etapu I działania 1.4 PO Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”:

„Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem uatrakcyjnienia oferty przedsiębiorstwa Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o.”

Cel projektu:               Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa i opracowanie na jego bazie rekomendacji w formie strategii wzorniczej.
Planowane efekty:      Strategia wzornicza przedsiębiorstwa.
Wartość projektu:      144 648,00 PLN
Wkład EFRR:               99 960,00 PLN

© Enspro | All rights reserved | Cookie policy